bet365 casino lối vào chính thức

TS. Nguyễn Văn Quyền

Giảng viên Khoa Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano

TS. Nguyễn Thy Ngọc

Giảng viên khoa Khoa học Sự sống

TS. Tô Thị Mai Hương

Giảng viên khoa Khoa học Sự sống

TS. Nguyễn Hồng Nam

Trưởng khoa Đào tạo Đại cương

Đối tác